Veřená zakázka

Výběr dodavatele na realizaci Rekonstrukce trafostanice TS 1 a energetického centra ve společnosti JIHLAVAN, a.s. II.

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Kraj Vysočina
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
31170000-8 - Transformátory,
31730000-2 - Elektrotechnická zařízení
Popis:

Předmětem plnění zakázky je kompletní rekonstrukce rozvodny vysokého napětí, trafostanice a rozvodny nízkého napětí. Dále je to návrh, dodávka, implementace a uvedení do provozu on - line energetického monitoringu. Jedná se o hardware a software on - line energetického monitoringu, včetně zajištění příslušných komunikačních sběrnic a zdrojů dat, které zajistí sledování, vizualizaci a archivaci toků energie (elektrická energie, s potenciální možností připojení – zemní plyn, pitná voda a případná další analogová, binární a digitální data v budoucnu) s cílem optimalizovat spotřebu energií a nákladů na tyto vstupy.

Tato veřejná zakázka je koncipovaná jako jeden neoddělitelný celek, kdy je na trhu zcela běžné plnění takového zadání 1 dodavatelem.

Součástí dodávky je také ekologická likvidace kompletního původního materiálu, který vznikne rekonstrukcí rozvodny vysokého napětí, trafostanice a rozvodny nízkého napětí, návrhu, dodávky, implementace a uvedení do provozu on - line energetického monitoringu. Zadavateli bude předán protokol o ekologické likvidaci z certifikovaného pracoviště a to nejpozději s předáním díla v rozsahu ke všem likvidovaným kusům.

Výběrové řízení je vyhlášeno jako samostatná zakázka.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  17.05.2021