Veřená zakázka

UTB – Odstranění objektu U1 – II

Druh zadávacího řízení:
Jednací řízení s uveřejněním
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení odstranění stávajícího objektu U1 podle PROJEKTU, POVOLENÍ a podle SMLOUVY. Podrobný rozsah stavebních, které požaduje zadavatel realizovat, je blíže specifikován v PROJEKTU a v soupisu prací a výkazu výměr. Další činnosti, které jsou taktéž součástí předmětu díla, jako jsou např. zpracování technologického postup bouracích prací, zpracování pracovního postupu BOZP, zpracování dokumentace ZOV atd. jsou specifikovány ve SMLOUVĚ. Dodávkou stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení veškerých stavebních prací nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). Předmětem plnění je také likvidace majetku zadavatele, jehož seznam je uveden v dokumentu „Majetek k likvidaci“. Předmětem plnění jsou pouze stavební objekty „SO 03 Bourání objektu U1“ a „VON Vedlejší a ostatní náklady. Stavební objekty „SO 01 Přeložka optického kabelu“ a „SO 02 Odpojení objektu od rozvodů inženýrských sítí“ budou v předstihu zrealizovány zadavatelem a předmětem plnění této veřejné zakázky nejsou.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  17.06.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  12.07.2022