Veřená zakázka

TEPELNÝ NAPÁJEČ ETE - ČESKÉ BUDĚJOVICE - DOSTAVBA

Číslo ve věstníku:
Z2021-009004
Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
45231112-3 - Instalace a montáž potrubních systémů
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je závazek Dodavatele, svým jménem a na svou odpovědnost realizovat kompletní provedení Dodávky A (Tepelný napáječ ETE - České Budějovice - dostavba) v rozsahu podrobně specifikovaném v Technické části Smlouvy a v Realizační dokumentaci, zpracované v rámci plnění Smlouvy Dodavatelem a schválené Zadavatelem. Předmětem je rovněž provedení Dodávky B (Odborná pomoc). Přesné vymezení Předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány v dalších částech Zadávací dokumentace (zejména v části 4 Technické podmínky Díl 2 Předmět dodávek, části 3 Smluvní podmínky, části 3 Přílohy Smluvních podmínek, části 6 Výkresy a dokumenty v elektronické formě). Účelem veřejné zakázky je dokončení výstavby TN, jehož předmětem bude zajištění dodávek tepla z Elektrárny Temelín do Teplárny České Budějovice za účelem zásobování města České Budějovice teplem.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.03.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  13.04.2021