Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Strakonická - rozšíření, Praha 5, č. akce 999170


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění je úprava stávající komunikace Strakonické ul. v Praze 5, a to podle projektové dokumentace tvořící nedílnou součást této Zadávací dokumentace. Úprava umožní zřízení vyhrazeného jízdního pruhu pro vozidla MHD a tím snížení jejich zpoždění bez nutnosti omezovat počet ostatních jízdních pruhů. V rámci akce dojde k rozšíření komunikace v délce 2.743,29 m a s tím související úpravě svahů, výstavbě opěrných zdí a přeložek inženýrských sítí (IS), včetně úpravy odvodnění. Povrch vozovky bude tvořit litý asfalt a v určitých úsecích, dle situačních výkresů, dojde ke změně materiálu, kde bude obrusná vrstva s protihlukovými účinky. Nově budované chodníky - nepojížděné budou z litého asfaltu. Součástí předmětu plnění je: • zajištění DIR, • projekt a realizace DIO, • vyhotovení realizační dokumentace (RDS), • zhotovení geometrických plánů po ukončení stavby, • dokumentace skutečného provedení(DSPS), zaměření skutečného provedení v dig. formě (referenční systém Bpv), vč. potvrzení o jejím předání na Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy (IPR Praha), • měření hladiny hluku před zahájením a po dokončení stavby dle požadavků Hygienické stanice hl. m. Prahy, • měření vibrací během stavby, • zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a následné repasportizace po skončení stavby • zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní před zahájením prací, • týdně aktualizovaný popis stavby a jejího průběhu umístěný na www.tsk-praha.cz, • zajištění umístění informačních tabulí MHMP dle přiloženého manuálu doplněných o QR kód odkazující na popis stavby na www.tsk-praha.cz. • zajištění umístění informačních tabulí o omezení provozu dle přiloženého vzoru Dopravní značení musí respektovat technické předpisy Zadavatele.

Druh zadávacího řízení:
Nadlimitní veřejná zakázka
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 02.11.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.