Veřená zakázka

SOKV České Budějovice - Technické kontroly, údržba a opravy motorových vozíků

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Opravy, revize a servis
Popis:

Předmětem této zakázky je provádění technických kontrol, servisu a údržby motorových vozíků v souladu s ČSN 26 8805 v areálu Zadavatele – Středisko oprav kolejových vozidel České Budějovice a jeho Detašovaného pracoviště Jihlava na základě požadavků Zadavatele. Zakázka je financována z vlastních zdrojů Zadavatele bez využití dotací či jiných zdrojů veřejných financí. Práva a povinnosti Zadavatele a uchazeče neupravené v Zadávacích podmínkách se řídí právním řádem České republiky, a to zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 1772 až 1779 upravujících veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že uvedená Zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  29.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  14.05.2021