Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Snížení emisí H2S a CS2 z výroby viskózových vláken, II. etapa


Kategorie

Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Hlavním cílem projektu je snížení hmotnostního toku emisí škodlivin vypuštěných do atmosféry komínem do ovzduší. Emise vznikají při procesu spřádání kordových vláken, kde se uvolňuje sirouhlík (CS2) a sirovodík (H2S). Zadavatel, společnost Glanzstoff – Bohemia s.r.o., dlouhodobě a systematicky pracuje na eliminaci negativního vlivu, jelikož se k tomu zavázal jako nositel Responsible Care. Předmět zakázky je podrobně popsán v projektové dokumentaci, technické zprávě, kterou zpracoval Ing. Matěj Filip. Tato dokumentace tvoří přílohu č. 3 těchto zadávacích podmínek, výkaz výměr (slepý položkový rozpočet) pak tvoří přílohu č. 4 těchto zadávacích podmínek. Zadavatel na tomto místě uvádí, že již provedl část předmětu plnění, konkrétně potrubí DN300, které vede po střeše přádelny kordů až k zařízení Sulfox (viz str. 21 technické zprávy) a tato tedy není předmětem této veřejné zakázky (tuto položku tak neobsahuje ani příloha č. 4 slepý položkový rozpočet).

Druh zadávacího řízení:
Nadlimitní veřejná zakázka
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 07.12.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.