Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

SEZ, Sanace objektu mořírna společnosti ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.


Kategorie

Výzkum a vývoj

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Projektová dokumentace sanace v prostoru objektu „mořírna“, zpracované v říjnu 2019 společností EPS biotechnology, s.r.o. včetně dokumentace pro stavební povolení, zpracované dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění Vyhlášky č. 405/2017 Sb. a Závěrečné zprávy doprůzkumu v prostoru objektu „mořírna“, zpracované v dubnu 2019 společností EPS biotechnology, s.r.o., které jsou přílohou č. 3 a č. 7 ZD. Předmětem plnění jsou sanační práce spočívající v odstranění kontaminovaných podlah, stavebních konstrukcí v prostoru „mořírny“ a přilehlého skladu kyselin a podložních kontaminovaných zemin pod podlahami v „mořírně“ šestimocným chromem, Pb, PCB a NEL. Předmětem plnění, jsou následující činnosti, podrobněji specifikované v projektové dokumentaci: - vytyčení kontaminovaných míst a inženýrských sítí, - demontáž stávající technologie a její vymístění, - odpojení a vymístění technologických rozvodů, - odstranění betonových krycích poklopů energokanálu, - odstranění kontaminovaných stavebních konstrukcí tj. omítek a částí zdí do hloubky 5 cm a výšky 1,5 m od země, - nakládka a přeprava kontaminovaných sutí, předání odpovědné osobě způsobilé k nakládání s odpady k finálnímu odstranění, - zajištění stavebního výkopu obvodových nosných konstrukcí haly mořírny - odtěžení kontaminovaných zemin, - odstranění kontaminovaných zemin, jejich nakládka, přeprava a předání odpovědné osobě způsobilé k nakládání s odváženými odpady, - závoz vytěžených prostor inertním materiálem spolu s hutněním + zkoušky hutnění, - izolace spodní stavby proti nežádoucím vlivům prostředí, - obnova betonových povrhů do původního stavu (energokanály, podlaha), - obnova obvodových stěn (omítky a izolační nátěr), - monitoring v průběhu těžebních prací, koncový monitoring a monitoring podzemních vod, - plnění databáze SEKM.

Druh zadávacího řízení:
Nadlimitní veřejná zakázka
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 17.04.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.