Veřená zakázka

Revize kompozitních lahví

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Opravy, revize a servis
CPV kódy:
50510000-3 - Opravy a údržba čerpadel, ventilů, kohoutů a kovových nádob
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále též „VZMR“) je poskytnutí služby, kterými se pro účely této VZMR rozumí revize 26 ks kompozitních lahví, realizované dle norem a vystavení protokolu s výsledkem hodnocení stavu. Služba bude dodavatelem poskytnuta v souladu s podmínkami stanovenými v návrhu Smlouvy o poskytování služeb, který tvoří přílohu zadávací dokumentace. Účastník ke své nabídce přiloží návrh smlouvy který tvoří přílohu této zadávací dokumentace viz. Dokumenty – doplní především své identifikační údaje, nabídkovou cenu, podpis oprávněné osoby a další údaje, které reagují na podmínky zadání této VZMR. Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit konečné znění smlouvy po formální stránce před podpisem smlouvy s vybraným účastníkem. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    13.02.2024