Veřená zakázka

Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem Díla „Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky“ je zhotovení:

Část A: Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, zpracování a podání žádosti pro vydání společného povolení, zhotovení dokumentace pro provádění stavby a autorský dozor pro stavební objekt:
SO 66-20-02 Silniční nadjezd v ev. km 418,600

Část B: Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, zpracování a podání žádosti pro vydání stavebního povolení, zhotovení dokumentace pro provádění stavby a autorský dozor pro stavební objekty:
SO 62-10-01 Litoměřice d.n.–Velké Žernoseky,železniční svršek v km 408, 190–408, 989
SO 62-11-01 Litoměřice d.n.–Velké Žernoseky, železniční spodek v km 408,190-408,989
SO 62-20-03 Železniční most v ev.km 408,542
SO 62-20-04 Železniční most v ev.km 408,792
SO 62-21-01 Železniční propustek v ev. km 408,913
SO 62-23-01 Opěrná zeď v ev. km 408, 336 vpravo – km 408,390 až km 408,439
SO 62-23-02 Opěrná zeď v ev. km 408, 770 vlevo – km 408,824 až km 408,890
SO 62-53-02 Litoměřice d.n. – Velké Žernoseky, ochrana a přeložky kabelů Cetin
SO 62-53-03 Litoměřice d.n. – Velké Žernoseky, ochrana a přeložky kabelů ČEZ ICT
So 62-40-01 Litoměřice d.n. – Velké Žernoseky, kabelovod v km 408,190 – 408,989
SO 62-27-01 Litoměřice d.n. – Velké Žernoseky, nízká protihluková clona km
408,465 – 408,911
SO 62-71-01 Litoměřice d.n. – Velké Žernoseky, trakční vedení v km 408,190-408,989
SO 62-77-01 Litoměřice d.n. – Velké Žernoseky, ukolejnění kovových konstrukcí

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném stavebním a územním řízení, získat pravomocné společné povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

b) Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném stavebním a územním řízení, získat pravomocné společné povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

c) Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla).

d) Zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla).

e) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby,

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    15.04.2021