Veřená zakázka

Rekonstrukce PZZ v km 145,783 (P3641) a 147,355 (P3642) trati Retz - Okříšky

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.
V rámci stavby budou vybudována dvě nová PZS, na přejezdech bude osazena nová přejezdová konstrukce, v oblasti přejezdu dojde ke kompletní rekonstrukci železničního svršku a spodku, u přejezdu P3641 dojde také k rekonstrukci jednoho propustku. Přejezdy budou zabezpečeny dle rozhodnutí drážního úřadu o změně a rozsahu a způsobu zabezpečení přejezdovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie 3SBI. Odvodnění traťové koleje je navrženo v rozsahu rekonstrukce železničního spodku. Pro oba přejezdy bude provedena úprava napájení. U obou přejezdů bude provedena úprava komunikace. Bude provedena směrová a výšková úprava koleje.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    14.04.2021