Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce přejezdu v km 7,390 (P7181) tr. Brno hl.n. – Přerov


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby včetně vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). V rámci realizace stavby dojde k rekonstrukci železničního svršku a spodku, odvodnění, zrušení propustku a jeho nahrazení svodným potrubím a úprava příkopové zídky. Bude řešeno silnoproudá technologie a energetické zařízení. Bude provedena úprava nevhodného napojení účelové komunikace obsluhující dva domy při kolejišti a její zpevnění, včetně sjezdu na ulici Závětrnou v Brně – Chrlicích. Součástí stavby jsou přeložky kabelů společnosti CETIN a UPC, které jsou vyvolané stavbou. Po rekonstrukci přejezdu bude i nadále ponechána traťová rychlost v=90km/h (parametry oblouku budou řešeny na výhledový stav =100km/h).
Součástí stavby není výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení (řešeno v rámci jiné stavby).

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 17.07.2019 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.