Veřená zakázka

Realizace úsporných energetických opatření - sušící věž

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Královéhradecký kraj
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
39300000-5 - Různé zařízení
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je realizace rekonstrukce ohřevu sušící věže v areálu Mlékárny Opočno – společnosti BOHEMILK, a. s. (dále také „třetí etapa“).

Zadavatel požaduje, aby dodavatel při zpracování své nabídky vycházel z informací
a údajů poskytnutých v rámci této zadávací dokumentace a dále z prohlídky místa plnění, kterou zadavatel umožňuje všem dodavatelům (viz bod 13. 2. ZD).

Třetí etapa bude realizována v rozsahu dle dokumentace pro provedení stavby s názvem „REALIZACE ÚSPORNÝCH ENERGETICKÝCH OPATŘENÍ VE VÝROBNÍM AREÁLU SPOLEČNOSTI BOHEMILK a. s.“, a to v rozsahu části PS02, která je přílohou č. 3 ZD (bližší specifikace viz bod 3.2.1. ZD).

Zadavatel z technických, provozních i ekonomických důvodů důrazně požaduje, aby systémy, zařízení a technologie instalované v rámci plnění veřejné zakázky byly plně kompatibilní se systémy, zařízeními a technologiemi provozovanými u zadavatele.

V průběhu rekonstrukce bude nutné upravit stávající systém automatizace a regulace MaR (programy stávajících ŘS a dispečinku) tak, aby byl v provozu omezeném režimu i při demontážích jednotlivých technologií a nedošlo k jeho výpadku. Postupně, jak budou jednotlivé technologie odstavovány a demontovány, musí být prováděny úpravy stávajícího systému řízení tak, aby zbývající technologie zůstaly v provozu včetně dispečerského pracoviště. Nově instalované technologie se svými řídicími systémy musí být komunikačně propojeny se systémy stávajícími a musí být schopny vzájemného předávání dat včetně centrálního dispečerského systému.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  28.04.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  30.05.2022