Veřená zakázka

RD – Provádění izolatérských prací v rámci logického celku Strojovna, logického celku Venkovní objekty, logického celku Stavba Jaderné elektrárny Temelín

Druh zadávacího řízení:
Jednací řízení s uveřejněním
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Opravy, revize a servis
CPV kódy:
50500000-0 - Opravy a údržba čerpadel, ventilů, kohoutů a kovových nádob a strojního zařízení
Popis:

Předmětem zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody s názvem „RÁMCOVÁ DOHODA - PROVÁDĚNÍ IZOLATÉRSKÝCH PRACÍ V RÁMCI LOGICKÉHO CELKU STROJOVNA, LOGICKÉHO CELKU VENKOVNÍ OBJEKTY, LOGICKÉHO CELKU STAVBA JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN‟, která je zadávaná formou Jednacího řízení s uveřejněním dle § 161 ZZVZ. Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě Rámcové dohody je závazek Dodavatele na své náklady a nebezpečí pro Objednatele za podmínek uvedených v RD a v Dílčích smlouvách, zajistit pro Objednatele na základě Dílčích smluv Objednatelem požadovaný objem hodin příslušných výkonů, spočívající v provádění izolatérských prací, zejména níže specifikovaných činností: • demontáž/montáž izolací na strojní technologii dle technologického postupu - zejména izolace potrubí, ohybů, přírub, armatur, tvarovek, tlakových nádob, vč. oplechování • další související technické činnosti – montáž/demontáž pomocných konstrukcí, – příprava a čtení stavební, technické a prováděcí dokumentace pro izolace, – stanovení pracovních postupů, prostředků a metod dle technické dokumentace, – vyhotovení technických zpráv, protokolů, – nakládání s materiály a odpady, dodržování BoZP a požární ochrany • činnosti profese izolatér, technolog, projektant • případné další činnosti spojené s údržbou zařízení Provozovatele zařazeného do technologických celků, které jsou součástí LC CS, LC CV, LC CT Jaderné elektrárny Temelín.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    13.08.2024