Veřená zakázka

RD Odstraňování a odvoz odpadů kategorie N a O a čištění jímky LAPOLU 2024-2026

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Ostatní
CPV kódy:
90510000-5 - Odstraňování a čištění odpadu
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen "VZMR"), je provádění služeb stanovených v přiloženém návrhu rámcové dohody ("00d Návrh RD Odstraňování a odvoz odpadů kategorie N a O a čištění jímky LAPOLU 2024-2026"). Požadované služby jsou specifikovány v zadání této VZMR. Provádění služeb bude realizováno na základě dílčích výzev k poskytnutí plnění v souladu s podmínkami stanovenými v návrhu rámcové dohody, která je součástí zadávacích podmínek. Soubory „00d Návrh RD Odstraňování a odvoz odpadů kategorie N a O a čištění jímky LAPOLU 2024-2026" a „00d Příloha č. 1 Ceník“ si stáhněte do svého PC, naceňte požadované služby (doplňte žlutá pole). Poté oba vyplněné soubory přiložte jako přílohu k Vaší nabídce. 00d Příloha č. 2 - Dílčí výzva k poskytnutí plnění není nutno přikládat k nabídce, je dána k dispozici jako vzor. Podávání stížností uchazečů z důvodu nesouhlasu se zadávacími podmínkami je možné ve lhůtě 3 pracovních dnů, které se počítají ode dne vyhlášení VZMR. Podávání stížností uchazečů z důvodu nesouhlasu s postupem při vyhodnocování VZMR je možné ve lhůtě 3 pracovních dnů, které se počítají ode dne zveřejnění vyhodnocení VZMR.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    03.06.2024