Veřená zakázka

RD na servis a opravy kontejnerů Thermoking v letech 2023-2025

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika
CPV kódy:
39711110-3 - Kombinovaná chladící a mrazící zařízení
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen "VZMR"), je provádění služeb stanovených v přiloženém návrhu rámcové dohody. Požadované služby jsou specifikovány v zadání této VZMR. Provádění služeb bude realizováno na základě dílčích výzev k poskytnutí plnění v souladu s podmínkami stanovenými v návrhu rámcové dohody, která je součástí zadávacích podmínek. Soubory „00d Návrh RD Thermoking 2023-2025“ a „00d Příloha č. 1 Cenový koš“ si stáhněte do svého PC, naceňte požadované služby dle pokynů uvedených ve spodní části cenového koše. Poté oba vyplněné soubory přiložte jako přílohu k Vaší nabídce. Přílohy č. 2, 3 a 4 není nutno přikládat k nabídce, jsou dány k dispozici jako vzor. Požadujeme, aby při plnění předmětu veřejné zakázky bylo zajištěno dodržování pracovně-právních předpisů dle zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti a z nich vyplývajících povinností. Dále požadujeme dodržování korektních dodavatelských vztahů. Preferujeme ekologicky šetrná řešení, zejména pak řešení, která efektivně zohlední životní cyklus předmětu plnění a má pozitivní vliv na ekologičnost realizace předmětu plnění. Podávání stížností uchazečů z důvodu nesouhlasu se zadávacími podmínkami je možné ve lhůtě 3 pracovních dnů, které se počítají ode dne vyhlášení VZMR. Podávání stížností uchazečů z důvodu nesouhlasu s postupem při vyhodnocování VZMR je možné ve lhůtě 3 pracovních dnů, které se počítají ode dne zveřejnění vyhodnocení VZMR.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    29.05.2023