Veřená zakázka

Rámcová dohoda na dodávky kancelářského nábytku 2022 - 2025

Druh zadávacího řízení:
Nadlimitní veřejná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Nábytek
Nábytek ->  Kancelářský
CPV kódy:
39130000-2 - Kancelářský nábytek
Popis:

Předmětem Veřejné zakázky jsou dodávky kancelářského a jiného nábytku (dále jen „jednotlivé položky předmětu Veřejné zakázky“) po dobu trvání rámcových dohod. Jednotlivé položky předmětu Veřejné zakázky včetně jejich technických podmínek jsou podrobně specifikovány v Příloze č. 2, č. 3 a č. 4 Zadávací dokumentace. Jednotlivé položky předmětu Veřejné zakázky budou množstevně určeny až v konkrétních dílčích kupních smlouvách, které budou uzavírány na základě rámcových dohod. Veřejné zakázky budou mezi účastníky rámcových dohod uzavírány postupem bez obnovení soutěže. Dílčí kupní smlouvy budou uzavírány na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen „objednávka“), která je návrhem na uzavření dílčí kupní smlouvy, zaslané dodavateli č. 1 (tedy tomu dodavateli, který se v zadávacím řízení na uzavření rámcové dohody umístil jako první v pořadí) a písemného potvrzení objednávky dodavatelem č. 1, které je přijetím návrhu dílčí kupní smlouvy. V případě, že dodavatel č. 1 písemně nepotvrdí objednávku dle předchozí věty, může vyzvat Centrální či Pověřující zadavatel dodavatele č. 2 (tedy dodavatele, který se v zadávacím řízení na uzavření rámcové dohody umístil jako druhý v pořadí). Obdobným způsobem postupuje Centrální zadavatel či Pověřující zadavatel až do doby, kdy bude uzavřena dílčí kupní smlouva, nebo kdy návrh na uzavření dílčí kupní smlouvy odmítne předložit dodavatel č. 4. Rozsah a frekvence jednotlivých objednávek bude záviset na aktuálních potřebách Centrálního zadavatele a jednotlivých Pověřujících zadavatelů. Prodávající řádně dodá zboží dle dílčí kupní smlouvy ve lhůtě do 28 kalendářních dnů ode dne účinnosti dílčí kupní smlouvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    20.10.2022