Veřená zakázka

PTK - Výběr správce fondu pro investování do projektů regenerace brownfields v Moravskoslezském kraji (nemovitostní projekty a regenerace průmyslových zón)

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Ostatní
Popis:

Zadavatel připravuje veřejnou zakázku s označením „Výběr správce fondu pro investování do projektů regenerace brownfields v Moravskoslezském kraji (nemovitostní projekty a regenerace průmyslových zón)“ (dále jen „Veřejná zakázka“), v rámci které bude usilovat o výběr finančního zprostředkovatele, který bude vykonávat roli správce rozvojového fondu (dále jen „BF Fondu“). Prostřednictvím BF Fondu bude implementován finanční nástroj v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace, v prioritě 3 Moravskoslezský kraj v rámci tematické oblasti Obnova území (dále jen „OP ST“). Zadavatel se s ohledem na charakter předmětu Veřejné zakázky rozhodl využít možnosti vést předběžnou tržní konzultaci ve smyslu § 33 ZZVZ (dále také jen „PTK“). PTK bude probíhat za podmínek, způsobem a v termínech uvedených ve výzvě. Účelem jednání v rámci PTK bude zejména získat relevantní a objektivní informace od potenciálních dodavatelů ve vztahu k nastavení věcných, obchodních a kvalifikačních podmínek Veřejné zakázky tak, aby zadavatelem zpracovaná zadávací dokumentace Veřejné zakázky byla srozumitelná, po odborné stránce kvalitní, aktuální a odrážela potřeby zadavatele a možnosti relevantního trhu. S ohledem na výše uvedené tímto zadavatel vyzývá dodavatele z řad osob působících a podnikajících v daném oboru předmětu Veřejné zakázky k účasti na PTK.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  18.05.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  01.06.2023