Veřená zakázka

PS 0529 - Projektová dokumentace „Oprava b.č.126 Letiště Pardubice

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71200000-0 - Architektonické a související služby
Popis:

Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby: 1 Etapa: Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle § 105 odstavce 8. pro stavbu dle § 104 odstavce 1. písmene j) stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 3 prováděcího předpisu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Vypracování položkového soupisu prací, včetně výkazu výměr, v ceníku ÚRS Praha (oceněný i neoceněný) pro potřeby soutěže veřejné zakázky. Zajistit na vlastní náklady veškeré činnosti nezbytné pro kvalitní zpracování projektové dokumentace (např. geodetické zařízení, inženýrsko-geologické průzkumy včetně provedení odpovídajících sond a zkoušek, hydrogeologický průzkum apod.) 2 Etapa: Součástí PD je zajištění autorského dozoru v rozsahu přílohy č.11 sazebníku UNIKA a jeho provádění kvalifikovanými osobami s příslušnou odbornou způsobilostí po celou dobu realizace stavby. Včetně vyhotovení PD skutečného provedení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.04.2024