Veřená zakázka

PS 0401 - Oprava povrchu

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45300000-0 - Stavební montážní práce
Popis:

Jedná se o opravu poškozené komunikace a opěrné betonové zdi objekt č. 045 v místě hlavního vjezdu do areálu VZ 6848 Chotyně. Objekt komunikace a opěrné zdi je v nevyhovujícím technickém stavu (havarijní stav) hrozí zřícení opěrné zdí směrem se svahu a utržení přilehlé části konstrukce vozovky. V důsledku stáří, pohybu těžké techniky a povětrnostních vlivů došlo k degradaci betonové konstrukce opěrné zdi. Ke vzniku prasklin a naklonění konstrukce. Povrch a konstrukce komunikace je poškozen (propadnutí, trhliny). Na objektu komunikace vnitřní č. 045. Bude provedena demontáž a zpětná montáž stávající hlavní brány a druhé vjezdové brány včetně el. pohonu a sloupku. Demontáž a zpětná montáž el. závory a přístřešku pro ostrahu. Demontáž ocel. zábradlí. Vybourání stávající betonové konstrukce opěrné zdí. Zaříznutí hrany asfaltového povrchu konstrukce vozovky. Odstranění povrchu a konstrukce vozovky. Provedení výkupu pro založení základu opěrné železobetonové zdi. Zhotovení nové konstrukce ŽB zdí. Provedení hydroizolace zdi, instalace drenážního potrubí. Zához výkopu včetně hutnění. Oprava konstrukce vozovky a povrchu. D+M zábradlí dvoutrubkové s povrchovou úpravou PZ + konaxit. Demontáž a zpětná montáž dlažby. Výměna pohonů el. pohonů brány zemních. Výměna el rozvodů k el. branám a závoře.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    26.05.2023