Veřená zakázka

PS 0210 - Oprava živičného povrchu, kasárna Jiřího z Poděbrad, České Budějovice

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Bude provedena oprava stávajícího živičného povrchu. Rozřezání stávající asfaltové vrstvy, odstranění včetně odstranění podkladů. Zhotovení nového podkladu a položení dvou vrstev asfaltového betonu se zhutněním. Po dokončení opravy povrchu bude provedeno vodorovné dopravní značení pro vyznačení parkovacích stání. Bude provedena úprava stávající betonové šachty, demontáž a zpětná montáž poklopů a mříží s úpravou ploch v jejich okolí. Bude vybourán betonový kryt topného kanálu a jeho zásyp sypaninou. Bude provedena výměna části nevyhovujícího hromosvodného vedení, které zasahuje do opravované asfaltové plochy, včetně příslušných zemních prací a následné revize. Součástí akce je provedení průběžného a konečného úklidu včetně čištění vozovky, náklady spojené s přesunem, naložením, odvozem a uložením odpadů; vedlejší rozpočtové náklady na zařízení staveniště, zkoušky, měření, ochranu a vytýčení stávajících sítí a provoz objednatele a třetích osob v průběhu celé akce.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    26.05.2023