Veřená zakázka

PS 0110 - VÚ Brdy SMU kóta Praha - Oprava elektroinstalace, výmalba

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45300000-0 - Stavební montážní práce
Popis:

1. Opravy omítek a výmalba chodeb, kuchyňky, sociálního zařízení, místnosti ostrahy; 2. Výměna svítidel na chodbách a v místnosti ostrahy; 3. Oprava napájecího kabelu okruhu pro přímotopy na sociálním zařízení; 4. Výměna dožilých elektrických přímotopů v sociálním zařízení a v místnosti ostrahy; 5. Výměna dožilé kuchyňské linky; 6. Výměna WC; 7. Nátěr venkovních plechových dveří a vrat; 8. Nátěr ocelové konstrukce zastřešení vchodu; 9. Instalace průhledné závětrné ochrany vstupu; 10. Oprava keramického obkladu podstupnice schodiště; 11. Provedení revize nově instalovaných elektrorozvodů a elektrozařízení, včetně vystavení revizní zprávy. Před zahájením prací bude provedeno zakrytí všech konstrukcí a prvků v dotčeném prostoru, aby nedošlo k jejich poškození. Veškeré prováděné práce budou probíhat za provozu, nesmí dojít k omezení činnosti uživatele a ostrahy objektu. Před předáním dokončeného díla se provede úklid dotčených prostor. Práce budou provedeny v rozsahu výkazu výměr. Druhotné suroviny budou ponechány v místě plnění.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    22.07.2024