Veřená zakázka

Provozování Biografu Kotva v letech 2025-2029

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Ostatní
Popis:

Předmětem koncese je zajištění provozu městského kina včetně zázemí a kavárny s předzahrádkou po dobu 5 let. Plánovaný termín zahájení koncese je od 1.1.2025. Objekt kina se nachází na adrese Lidická tř., č. p. 2110 v k. ú. České Budějovice 7, parcelní č. 283. Součástí předmětu plnění koncese jsou tyto služby: - Správa objektu v rozsahu uvedeném ve smlouvě. Zejména se jedná o tyto činnosti: o Údržba a úklid objektu včetně všech souvisejících prostor o Drobné opravy v rozsahu 10.000 Kč o Úhrada veškerých nákladů souvisejících s provozem, tj. zajištění a úhrada služeb (odběr elektrické energie, vody, plynu, vodné, stočné, odvoz odpadu vč. nájmu za odpadní nádoby, deratizace a desinsekce, poplatky za užití autorských práv, rozhlasové a televizní poplatky) o Pojištění obecné odpovědnosti za újmu - Propagace značky kina - Kompletní provoz kavárny včetně zázemí a šaten - Prodej vstupenek - Vedení komunikační kampaně podporující návštěvnost kina - Zajištění kulturního programu pro školská zařízení v minimálním rozsahu stanoveném zadavatelem ve smlouvě Součástí zadávací dokumentace je příloha č. 4 Zjednodušený pasport stavby a příloha č. 5 Náklady objektu. Přerušení provozu je plánováno v termínu 06-09/2025 z důvodu obnovy projekční techniky, úpravy kabiny (odhlučnění + přizpůsobení nárokům laserové projekční technologie) a stavební úpravy sálu (akustika, sezení, rozvody, klima) Další popis předmětu koncese je uveden v přílohách této zadávací dokumentace. V souladu s § 96 odst. 1 zákona, je zadávací dokumentace včetně všech příloh zveřejněna na profilu zadavatele https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilgordionBudejovice.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  12.06.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  06.08.2024