Veřená zakázka

Provedení náhradní výsadby na sídlištích ve městě Štětí včetně následné péče

Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklidZemědělství, lesnictví a krajinářství
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
CPV kódy:
77310000-6 - Služby vysazování a údržby zelených ploch
Popis:

Předmětem smlouvy je výsadba veřejné zeleně části sídliště v intravilánu města Štětí. S výsadbou nové vegetace se počítá v místech, kde aktuálně chybí nebo byla vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu stávající výsadba odstraněna. Celkem bude ve Štětí vysazeno 103 ks stromů. Projekt zohledňuje velký počet inženýrských sítí v řešeném území, kde je prostor pro nové výsadby velmi omezen a snaží se zajistit co nejdelší setrvání dřevin na stanovišti. Tam, kde to ochranná pásma inženýrských sítí dovolí, dojde k doplnění stromového patra. Základní kostru výsadeb v projektu tvoří klasické druhy, které svým použitím a vzhledem odpovídají charakteru českého města, v menší míře projekt zahrnuje také druhy nepůvodní, které přináší do sídliště zpestření a barevný detail. Před zahájením prací je nutné nechat trasy sítí vytyčit na vlastní náklady zhotovitele u správců sítí. Zároveň je nutné při realizaci postupovat tak, aby nedošlo k jejich poškození. Důraz je kladen primárně na funkčnost prostoru a zvýraznění atraktivních motivů v území.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    20.09.2023