Veřená zakázka

Pronájem míst pro prodejní automaty ve vestibulech metra

Číslo ve věstníku:
Z2021-045459
Druh zadávacího řízení:
Oznámení o zahájení koncesního řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Ostatní
CPV kódy:
55900000-9 - Maloobchod
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je umístění a provozování prodejních automatů na nápoje a potraviny (dále jen „prodejní automaty“) v kvalitě, v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci a přílohách. Vybraný dodavatel je oprávněn prodejní automaty provozovat a brát z nich užitek. Zadavatel je povinen pronajmout pro provozování prodejních automatů účastníkovi, který bude v rámci zadávacího řízení vybrán, místa, která jsou specifikována v příloze č. 1 smlouvy, na kterých budou prodejní automaty umístěny (dále jen „místa plnění“). Tento účastník je povinen za pronájem těchto míst hradit nájemné. Prodejní automaty je možné provozovat pouze na místech plnění. Součástí povinností spojených s prodejními automaty je též povinnost pravidelně doplňovat a opravovat prodejní automaty a uklízet okolí umístěných prodejních automatů na pravidelné a incidenční bázi v nezbytném rozsahu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  09.12.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  05.01.2022