Veřená zakázka

Prodloužení záruky a servisně technické podpory instalované báze Cisco zařízení sítě ZČU WEBnet v letech 2022 a 2023

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
IT ->  Ostatní
CPV kódy:
48000000-8 - Balíky programů a informační systémy,
72610000-9 - Výpočetní podpora
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je prodloužení záruky a servisně technické podpory instalované báze Cisco zařízení sítě Západočeské univerzita v Plzni (ZČU) WEBnet v letech 2022 a 2023 dle podmínek stanovených v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této ZD. Prodloužení záruky musí zahrnovat zprovoznění formou výměny či opravy porouchaného zařízení/komponenty do následujícího pracovního dne od nahlášení v pracovní době (8h x 5d x NBD) v místě plnění (u zadavatele) a zajištění přístupu k aktuálním verzím operačního systému dotčených zařízení (typicky IOS). Toto prodloužení záruky je nezbytné vzhledem k faktu, že stávající servisní a záruční smlouva končí 31. 12. 2021. Dodavatel je povinen v rámci dodávky poskytnout službu záruční a servisně technické podpory všech Cisco zařízení dle přílohy č. 3 (s respektováním dat začátku a konce plnění pro zajištění kontinuity podpory).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    17.12.2021