Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Poskytování právních služeb


Kategorie

Poradenské, právní a tlumočnické služby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Zadavatel, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen „zadavatel“ nebo „KSÚS“) zabezpečuje údržbu silnic II. a III. třídy na území Středočeského kraje, vč. mostních objektů, a dále výkon agendy investorské přípravy a realizace dopravních staveb ve vlastnictví Středočeského kraje.
Předmětem této veřejné zakázky je všeobecné právní poradenství související s činností KSÚS poskytované ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na následující oblasti práva:
a) právo veřejných zakázek, včetně zastupování ve správních řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a v navazujících soudních řízeních správních, a dále včetně poradenství při jednání s dotačními orgány,
b) právo stavební a správní,
c) právo občanské, zejména nakládání s nemovitostmi,
d) právo trestní.
Předmětem právních služeb poskytovaných v rámci plnění této veřejné zakázky mohou být též právní služby dle § 29 písm. k) bod 1. a 2. zákona.
Předpokládaný rozsah právních služeb poptávaných za období jednoho kalendářního roku trvání smlouvy činí 3.000 hodin.
Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření rámcové dohody o poskytování právních služeb se třemi dodavateli (dále též jen „rámcová dohody“). Účastníkem rámcové dohody se stanou ti dodavatelé, jejichž nabídky se na základě provedeného hodnocení umístí na prvním až třetím místě v pořadí. Na základě rámcové dohody bude zadavatel zadávat jejím účastníkům jednotlivé dílčí zakázky na služby postupem popsaným níže v tomto článku ZD.
VZ je zadávána ve zjednodušeném režimu s přihlédnutím k podmínkám otevřeného řízení.

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 17.03.2021 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.