Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Posílení biodiverzity přeměnou smrkových porostů na porosty přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty - 1. etapa

Číslo ve věstníku:
Z2021-006530
Kategorie

Zemědělství, lesnictví a krajinářství

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Provedení změny druhové skladby vybraných porostů, kdy dojde k nahrazení smrku geograficky původními dřevinami na pozemcích obhospodařovaných zadavatelem v obci a k.ú. Krhov.Pro zalesnění zadavatel zvolil jak pro hlavní dřeviny /BK, DB, LP, JD/ tak i přimíšené a vtroušené dřeviny jednotný počet 10 000 ks sazenic na hektar (toto umožní hospodáři v následných opatřeních preferovat nebo podpořit tu dřevinu, která bude na měnící se klimatické podmínky nejlépe reagovat. Projekt v 1. etapě předpokládá tento cíl dosáhnout na ploše 17,44 ha v letech 2021_ 2023.

Druh zadávacího řízení:
Předběžné oznámení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 22.02.2021

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.