Veřená zakázka

Pojištění majetku, odpovědnosti a motorových vozidel

Druh zadávacího řízení:
Nadlimitní veřejná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Finance, pojištění
CPV kódy:
66510000-8 - Pojištění
Popis:

Část A – Pojištění majetku a odpovědnosti společnosti Silnice LK a.s. Předmětem plnění této části Veřejné zakázky je poskytnutí následujících služeb pojištění: - Pojištění budov a staveb Předmět pojištění budov a staveb je tvořen souborem objektů ve vlastnictví Zadavatele. - Pojištění věcí movitých, včetně zásob Předmět pojištění movitého majetku, včetně zásob je tvořen souborem movitých věcí a zásob ve vlastnictví Zadavatele a dále souborem věcí cizích, které Zadavatel převzal za účelem opravy, případně je užívá na základě smlouvy. - Pojištění cenností Předmět pojištění cenností je tvořen souborem cenností ve vlastnictví Zadavatele. - Pojištění věcí zaměstnanců Předmět pojištění věcí zaměstnanců je tvořen souborem věcí zaměstnanců odložených na místě určeném zaměstnavatelem (šatna, věšák apod.). - Pojištění strojů Předmět pojištění strojů je tvořen souborem strojů ve vlastnictví Zadavatele a případně strojů užívaných na základě smlouvy, uvedených v příloze č. 7A zadávací dokumentace – Rozsah pojištění část A (list s názvem – „Seznam strojů“). - Pojištění elektroniky Předmět pojištění elektroniky je tvořen souborem elektroniky ve vlastnictví Zadavatele, a případně elektroniky užívané na základě smlouvy, uvedené v příloze č. 7A zadávací dokumentace – Rozsah pojištění část A (list s názvem – „Seznam elektroniky“). - Pojištění skel - Pojištění nákladu - Pojištění odpovědnosti Pojištění odpovědnosti je pojištění odpovědnosti za újmu, kterou způsobí Zadavatel svou činností třetí osobě. Bližší specifikace předmětu plnění části A Veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 7A zadávací dokumentace – Rozsah pojištění část A a dále v příloze č. 8A obsahující Doplňující informace pro část A Veřejné zakázky. Podklady pro zpracování nabídky pro tuto část Veřejné zakázky tvoří i přílohy č. 9 - Riziková zpráva a příloha č. 10 - Dotazník odpovědnosti. Část B – Pojištění motorových vozidel společnosti Silnice LK a.s. Předmětem plnění této části Veřejné zakázky je poskytnutí následujících služeb pojištění: - Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla dle zákona č. 30/2024 Sb., zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v platném znění, vybraných motorových vozidel a zvláštních vozidel či strojů zařazených do jedné flotily Zadavatele, resp. i vozidel, která se po dobu trvání pojistné smlouvy stanou součástí flotily Zadavatele. - Havarijní pojištění vybraných motorových vozidel a zvláštních vozidel či strojů, včetně doplňkových pojištění – pojištění čelních skel, pojištění zavazadel. Bližší specifikace předmětu plnění části B Veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 7B zadávací dokumentace s názvem Rozsah pojištění část B a dále v příloze č. 8B zadávací dokumentace obsahující Doplňující informace pro část B Veřejné zakázky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  13.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  11.06.2024