Veřená zakázka

Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem a automatickým HS dávkovačem kapalných a plynných vzorků včetně příslušenství

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Zdravotnictví, sociální služby
Zdravotnictví, sociální služby ->  Přístroje
CPV kódy:
33100000-1 - Zdravotnické přístroje
Popis:

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na dodávku nového plynového chromatografu s hmotnostním detektorem a automatickým HS dávkovačem kapalných a plynných vzorků včetně příslušenství. Plynový chromatograf musí být vybaven dvěma vstupními porty typu split/splitless, systémem vybaveným děličem toku pro rozdělení toku plynu z kolony do hmotnostního detektoru pro zařízení „sniffing“ port (sniffing port poskytne zadavatel). Zařízení musí být vybaveno počítačem včetně řídícího a vyhodnocovacího analytického softwaru a záložním zdrojem (UPS). Dále musí obsahovat moduly s parametry a funkcemi splňující minimálně požadované technické parametry uvedené v příloze č. 2 těchto podmínek a případně další neuvedené moduly tak, aby byl po instalaci plně funkční. Za plnou funkčnost se považuje přístroj, který umožňuje pracovat se všemi zde uvedenými technikami.
Předmět plnění je popsán minimálně požadovanou technickou specifikací, která tvoří přílohu č. 2 Zadávací dokumentace.
Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    09.08.2022