Veřená zakázka

PD - OPRAVA POVRCHU VOZOVKY V KŘIŽOVATCE HUSOVA TŘ. X O. NEDBALA A ČÁSTI ULICE J. BORECKÉHO

Druh zadávacího řízení:
Dynamický nákupní systém
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně autorského dozoru pro opravu vozovky v křižovatce Husova tř. x O. Nedbala a části ulice J. Boreckého. Navržené stavební úpravy spočívají v odstranění stávajícího povrchu - frézování, vybourání poškozených obrub, příprava betonového lože pro osazení obrub, osazení nových sil.obrub, vyrovnání a zhutnění podkladních vrstev komunikace, nový asfaltový povrch vozovky včetně napojení sjezdů a přechodů pro chodce. Součástí stavby jsou i výškové úpravy vpustí, poklopů a krycích hrnců, obnova VDZ. Projekt bude řešen na dvě etapy včetně dvou položkových rozpočtů. V 1. etapě bude řešena pouze křižovatka včetně napojení přechodů pro chodce, v 2. etapě bude řešena ulice J. Boreckého. Návrh opravy bude proveden dle výsledků diagnostiky a PAU, které dodá zadavatel. Zhotovitel si zajistí přesné vytýčení stávajících inženýrských sítí, dopravně inženýrské opatření pro realizaci stavby včetně schválení DIO Policie ČR a odboru dopravy ČB, bude vyřešena i etapizace prací. Zároveň bude zajištěna koordinace s jednotlivými vlastníky okolních nemovitostí a zohledněny požadavky na objízdné trasy. Zadavatel má zájem na snížení negativních dopadů provádění stavby projektované zhotovitelem na základě této smlouvy na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen v rámci projektové dokumentace zhodnotit a případně zapracovat možnost využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin a snížení množství odpadu v rámci stavby (dále též jen „možnosti zmírnění ekologických dopadů“), pro kterou je projektová dokumentace dle této smlouvy vyhotovována (dále též jen „stavba“). Možnosti zmírnění ekologických dopadů navržené zhotovitelem, je zhotovitel zadavateli před zapracováním projektové dokumentace předložit k posouzení včetně vyčíslení případných dopadů na cenu stavby. Zadavatel je oprávněn rozhodnout buď o zapracování možností zmírnění ekologických dopadů do projektové dokumentace, nebo o ekonomické či jiné nevýhodnosti navržených opatření.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  19.09.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  05.10.2022