Veřená zakázka

PD APN D2 + TWY M1 a M2 a propojení s TWY L, na letišti Praha Ruzyně

Číslo ve věstníku:
Z2021-008637
Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71000000-8 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Popis:

Předmětem Veřejné zakázky je závazek vybraného Dodavatele řádně a ve stanovených termínech vypracovat pro Zadavatele jednotlivé stupně projektové dokumentace, dále výkon autorského dozoru, poskytování konzultační činnosti a doplňkové projekční činnosti, to vše pro stavbu „APN D2 + TWY M1 a M2 a propojení s TWY L, na letišti Praha Ruzyně. Všechny stupně projektové dokumentace pro vybrané stavební objekty/provozní soubory specifikované v přílohách D1 a D2 této ZD, budou vypracovány za použití nástrojů a programového vybavení pro vytvoření digitálního informačního modelu budovy metodou BIM, ze kterého budou dodavatelem vytvořeny kompletně všechny stupně projektové dokumentace stavby. Bližší specifikace předmětu plnění Veřejné zakázky, podmínky a další požadavky jsou uvedeny v přílohách této ZD, zejména příloze D1 - vzor smlouvy o dílo LP a D2 - vzor smlouvy o dílo SŽ (dále jen „návrh smlouvy“)

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.03.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  16.04.2021