Veřená zakázka

Oprava dataprojektoru

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Opravy, revize a servis
CPV kódy:
50340000-0 - Opravy a údržba audiovizuální techniky a optických zařízení
Popis:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „VZMR“) je poskytnutí služby, kterou se pro účely této VZ rozumí Oprava dataprojektoru dále specifikované v zadání této VZMR. Poskytování služby bude účastníkem realizováno jako celek v souladu s podmínkami stanovenými ve smluvním vzoru Smlouvy o dílo, který tvoří nedílnou součást této VZMR. viz. Dokumenty. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Účastník ke své nabídce přiloží návrh smlouvy, který tvoří přílohu této zadávací dokumentace viz. Dokumenty – doplní především své identifikační údaje, nabídkovou cenu, podpis oprávněné osoby a další údaje, které reagují na podmínky zadání této VZMR. Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit konečné znění smlouvy po formální stránce před podpisem smlouvy s vybraným účastníkem.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.02.2024