Veřená zakázka

Opatření směřující k odstranění dřívějších negativních zásahů v lokalitě Mlynářská slať II

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Zemědělství, lesnictví a krajinářství
CPV kódy:
90720000-0 - Ochrana životního prostředí
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou opatření vedoucí k obnově narušeného vodního režimu a zlepšení stavu cenných mokřadních biotopů na lokalitě Mlynářská slať. Součástí zakázky je: 1. Zablokování odvodňovacích kanálů – jedná se o zablokování povrchových odvodňovacích kanálů příčnými dřevěnými přehrádkami a jejich vyplnění zeminou. Přepážky jsou buď z horizontálně instalovaných prken (ev. kulatiny) ve více vrstvách překrývajících spáry nebo ze svisle zarážených fošen sesazených na pero-drážku. Mezi vrstvami prken nebo na návodní straně bude vložena geotextilie z rozložitelného přírodního materiálu, testovaného na neškodnost pro přírodní prostředí. Přehrádky budou následně doplněny obsypem zeminou a přehrazené odvodňovací kanály budou částečně nebo zcela (dle zadání) vyplněny přírodním materiálem. Pro vyplnění kanálů bude použit materiál z břehových valů a z blízkého okolí. Na vybraných místech budou vytvořeny mělké průlehy sloužící k odlehčení vody soustředěné v blokovaném korytě. 2. Nezbytné vyřezání dřevin včetně vzrostlých stromů za účelem zpřístupnění odvodňovacích kanálů

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    24.04.2024