Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Odvoz, odstranění (likvidace) a případné využití odpadů, nebezpečných či ostatních


Kategorie

Odpadové hospodářství, ekologie
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Svoz odpadu

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem této zakázky je služba - odvoz, odstranění (likvidace) a případné využití nebezpečných případně ostatních odpadů, vzniklých zejména činností Zadavatele a umístěných na pracovištích Zadavatele (dále také jako „Služba“) na období 36 měsíců. Seznam všech soutěžených odpadů i s kódem odpadu, v rámci kterých bude prováděna Služba je součástí přílohy č. 3 Zadávací dokumentace (pod označením A a B). Součástí této přílohy je i seznam nesoutěžených odpadů určených k odvozu, odstranění (likvidaci) a případnému využití (pod označením C). Tyto nesoutěžené odpady Zadavatel požaduje nacenit, avšak zde uvedené ceny nebudou předmětem hodnocení. Práva a povinnosti Zadavatele a uchazeče upravené v této Výzvě se přiměřeně řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 1772 - 1779 upravujících veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že uvedená Zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vzhledem k tomu, že Zadavatel nenaplňuje žádnou z definic zadavatele podle uvedeného zákona. Zakázka je financována z vlastních zdrojů Zadavatele.

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 10.03.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 31.03.2020 (12:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.