Veřená zakázka

Nákup EKO prostředků

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Spotřební materiál
Spotřební materiál ->  Hygiena a úklid
CPV kódy:
39830000-9 - Čistící prostředky
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále též „VZMR“) je pořízení majetku, kterým se pro účely této VZMR rozumí "Nákup EKO prostředků" pro VÚ 6624 Olomouc dále specifikované v zadání této VZMR. Součástí zadávací dokumentace je "Návrh smlouvy", zadavatel požaduje vyplnění ve vyznačených místech a opětovného vložení (ve formátu "pdf" i v původním formátu souboru "word") do el. nástroje jako součást nabídky. Cenu, která byla vypočtena na základě vyplnění tabulky v "„Návrhu smlouvy", zadejte přesně bez zaokrouhlování do el. nástroje jako nabídku. Z důvodu objektivního hodnocení požadujeme NÁZEV, OBRÁZEK nebo ODKAZ NA PLATNÉ WWW.STRÁNKY vámi nabízeného sortimentu. Zadavatel požaduje přiložit následující kvalifikační dokumenty (nejlépe ve formátu pdf): a) Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, ne starší 3 měsíců; b) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 3 měsíců; Uchazeč nabídkou podanou v tomto výběrovém řízení automaticky souhlasí se všemi vypsanými podmínkami tohoto výběrového řízení. Nabídková cena bude zadavatelem považována za nejvýše přípustnou a bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče s poskytnutím majetku. Řádně zkontrolujte cenu zadanou do el. nástroje. Tato cena nemůže být upravena ani v případě početní chyby. Nabídky budou hodnoceny na základě uchazečem nabízené ceny za splnění kompletního rozsahu zakázky při dodržení požadavků výběrového řízení. Po vyhlášení výsledku výběrového řízení běží lhůta 3 pracovních dnů pro možnost odvolání proti výsledku výběrového řízení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    08.08.2022