Veřená zakázka

Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc“, Kácení zeleně

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na služby v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.
Předmětem veřejné zakázky je odstranění křovin a kácení stromů pro přípravu pozemků pro následné stavební práce v rámci stavby „Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov – Olomouc“. Práce budou prováděny v rozsahu zadávací dokumentace, která vychází z „SO 001.1 Příprava území - Kácení zeleně“.
Zhotovitel je zavázán dodržovat nařízení EU č.995/ 2010 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. Součástí plnění zakázky je dodání řádně vyplněného tiskopisu „Evidence vytěženého dřeva“ zvlášť pro pozemek (pozemky) každého z majitelů dotčených parcel.
Součástí předmětu plnění zhotovitele je i zajištění likvidace veškerého odpadu. Totéž se týká všeobecně vlastní vytěžené dřevní hmoty s výjimkou případů, kdy vlastník pozemku požaduje ponechat vytěženou dřevní hmotou dle svých pokynů. Zhotovitel je povinen splnit případné podmínky souhlasů vlastníků pozemků.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    23.01.2023