Veřená zakázka

Monitoring, diagnostika a statické posouzení mostu ev. km 35,529 na trati Brno - H. Brod

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Zjištěné statické závady na spodní stavbě a nosné konstrukci mostu.

POŽADAVKY NA MONITORING, DIAGNOSTIKU A STATICKÉ POSOUZENÍ MOSTU:
• Monitoring, diagnostika mostu budou zaměřeny na stanovení příčin vzniklých poruch nosných konstrukce a spodní stavby v části mostu tvořené konstrukcemi K07 až K 09, pilíři P07, P08 a opěrou O 02. Pro tyto části mostu bude také provedeno statické posouzení.
• Diagnostika s statické posouzení budou prováděny dle příslušných častí a ustanovené předpisu SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů (platnost od 04/2021)
• Monitoring je třeba zaměřit i na vliv teplotních změn na tvar a rozměry nosných konstrukcí a spodní stavby, jejich vzájemnou interakci a na zjištění reálných hodnot zatížení, které teplotní změny vyvolávají.
• Monitoring bude zaměřen i na vzájemné působení nosných konstrukcí a kolejí.
• Součástí diagnostiky bude provedení základního stavebně technického průzkumu, kterým se ověří rozhodující rozměry jednotlivých prvků a zjištění problematických míst na konstrukcích a spodní stavbě (např. se jedná o trhliny příčné i podélné, významnější trhliny s výluhy pojiva, drcení betonu apod.)
• Pro měření a mapování trhlin lze postupovat i dle TP 201 (MD) – Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích.
• Zjištění materiálových charakteristiky se předpokládá jen v omezené míře a rozsahu (nasákavost a pórovitost betonu tlustých vodorovných přepážek v pilíři P07).
• Statické posouzení (dále jen “přepočet“) bude vypracováno pro kategorii zatížitelnosti C, na základě ověření skutečného stavu
• Přepočet bude vypracován pro nosné konstrukce i spodní stavbu.
• Při přepočtu je nutno uvažovat veškerá poškození uvedená v zápisech z podrobných prohlídek a poškození zjištěná zhotovitelem přepočtu v rámci stavebně technického průzkumu a diagnostiky mostu a uvažovány budou i zjištění a závěry monitoringu.
• Bude stanovena přechodnost mostního objektu (nutné posouzení pro TTZ D2 a D4 s přidruženou max. možnou rychlostí).
• Závěrečná zpráva bude kromě výsledků monitoringu, diagnostiky a přepočtu obsahovat i odhad dalšího vývoje závad a jejich možného dopadu na provozuschopnost mostu a bezpečnost železničního provozu, dále bude obsahovat doporučení pro způsob odstranění závad či zamezení dalšího rozvoje, bude také obsahovat další případná doporučení pro zachování provozuschopnosti mostu a bezpečnosti železničního provozu na mostě i pro další správu mostu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    01.09.2021