Veřená zakázka

Měřící přístroje

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika
CPV kódy:
38341300-0 - Nástroje pro měření elektrických veličin
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen "VZMR") je dodávka zboží, kterým se rozumí nákup měřících přístrojů, dále specifikovaný v zadání této VZMR. Dodávka bude realizována jako celek v souladu s podmínkami stanovenými v Kupní smlouvě, jejíž smluvní vzor je součástí zadávací dokumentace VZMR. Účastník ke své nabídce přiloží návrh smlouvy, který tvoří přílohu této zadávací dokumentace viz. Dokumenty – doplní především své identifikační údaje, nabídkovou cenu, podpis oprávněné osoby a další údaje, které reagují na podmínky zadání této VZMR. Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit konečné znění smlouvy po formální stránce před podpisem smlouvy s vybraným účastníkem. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    19.02.2024