Veřená zakázka

Likvidace dlouhodobě zbytných pojízdných, ale neprovozuschopných železničních kolejových vozů 2024

Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Ostatní
Popis:

Předmětem této zakázky je demontáž a likvidace až 313 kusů pojízdných, ale neprovozuschopných nákladních vozů na Soubor („Soubor“ znamená každý soubor všech částí a příslušenství (dílů), které tvoří příslušný Vůz (tj. Šrotovatelných dílů a nepoužitelného odpadu), v demontovaném stavu, vyjma příslušných vyzískaných upotřebitelných dílů (VUD) daného Vozu, když VUD budou jmenovitě určeny Zadavatelem pro každý Vůz) a následný prodej Souborů šrotovatelných dílů z nich vyzískaných. Práva a povinnosti Zadavatele a uchazeče, výslovně neupravené v zadávacích podmínkách se řídí českým právem, především zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 1772 až 1779 upravujících veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že uvedená Zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zakázka je financována z vlastních zdrojů Zadavatele.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  14.03.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  09.04.2024