Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Likvidace dlouhodobě zbytných pojízdných, ale neprovozuschopných železničních kolejových vozů


Kategorie

Ostatní

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem této zakázky je demontáž a likvidace maximálního počtu 1196 kusů pojízdných, ale neprovozuschopných nákladních vozů - Souborů („Soubor“ znamená každý soubor všech částí a příslušenství (dílů), které tvoří příslušný Vůz (tj. Šrotovatelných dílů a nepoužitelného odpadu), v demontovaném stavu, vyjma příslušných vyzískaných upotřebitelných dílů (VUD) daného Vozu, když VUD budou jmenovitě určeny Zadavatelem pro každý Vůz) a následný prodej Souborů šrotovatelných dílů z nich vyzískaných. Veškeré podmínky jsou k nalezení ve výzvě, zadávací dokumentaci a v přílohách těchto dokumentů. Práva a povinnosti Zadavatele a Uchazeče neupravené v Zadávacích podmínkách se přiměřeně řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 1772 až 1779 upravujících veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že uvedená zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vzhledem k tomu, že Zadavatel nenaplňuje žádnou z definic zadavatele podle uvedeného zákona.

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 14.12.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 14.01.2021 (12:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.