Veřená zakázka

Licence Microsoft 365 Aps v programu CSP

Druh zadávacího řízení:
Nadlimitní veřejná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
CPV kódy:
72268000-1 - Dodávka programového vybavení
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na 4 roky na zajištění přístupu a práva užívání on-line služeb, a to Microsoft 365 Apps, v rámci licenčního programu Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) pro potřeby zadavatele. Rámcová dohoda bude uzavřena bez obnovení soutěže s jedním dodavatelem. Zadávání jednotlivých veřejných zakázek dle rámcové dohody bude probíhat formou objednávek. Podrobněji jsou požadavky na předmět plnění uvedeny v zadávací dokumentaci, zejména v její příloze č. 1 (Technické podmínky - specifikace požadovaného plnění) a v příloze č. 3 (Obchodní podmínky – závazný vzor Rámcové dohody).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    24.10.2022