Veřená zakázka

Kravaře ON - rekonstrukce výpravní budovy

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ. Veřejná zakázka je zadávána podle požadavků a podmínek stanovených směrnicí SŽ SM53 Směrnice o zadávání veřejných zakázek, která je vnitřním předpisem zadavatele a upravuje postupy při aplikaci ZZVZ v podmínkách Správy železnic, státní organizace.

Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce výpravní budovy včetně odbourání nevyužívané části. Dojde k obnově obálky budovy včetně výměny fasádních výplní otvoru a zateplení. Budou přemístěny veřejné WC do budovy. Budova bude napojena na veřejnou kanalizaci. Proběhne rekonstrukce veřejně přístupných prostor a prostor pro provozovatele dráhy. Dále dojde k úpravě bezbariérového vstupu do budovy a k doplnění informačního systému. Z důvodu zastaralého stavu, dojde k nahrazení náhradního zdroje pro napájení budovy a k přeložení hlavního jističe z budovy jiného vlastníka. V rámci venkovních úprav dojde k vytvoření nového vstupu do ulice, vytvoření krytých stání pro jízdní kola a příprava pro nabíjecí stojany na elektrokola.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    08.07.2022