Veřená zakázka

HS Moravský Krumlov - projekt nové stanice - opakované vyhlášení

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71000000-8 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky je zpracování kompletní doku-mentace pro výstavbu nové hasičské stanice v Moravském Krumlově s předpokládaným objemem stavebních prací ve výši cca 90 mil. kč vč. DPH (cenový odhad 6/2024). Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a podrobnosti dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, a příslušných předpisů, a v souladu s podmínkami dotačního programu 18. Výzvy IROP – Integrovaný záchranný systém – PČR a HZS ČR – SC 2.1 (PR). Stavba bude umístěna na pozemcích p. č. 2119/1, 2119/2, 2120/1, 2120/2 a 2120/3, vše v k. ú. Moravský Krumlov. Podrobnější specifikace v příloze č.1 Výzvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    18.07.2024