Veřená zakázka

DS č. 29_Dodávka části IdP systému CAAIS

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Poradenské, právní a tlumočnické služby
CPV kódy:
85312320-8 - Poradenské služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí odborných kapacit pro vývojové, architekturní a provozní aktivity související s vybudováním Centrálního autentizačního a autorizačního informačního systému a všech dotčených infrastrukturálních aplikací, a to včetně dokumentace, to vše v souladu s čl. 1 odst. 1.3 písm. a) Rámcové dohody a příslušnou výzvou Objednatele k podání nabídky dle čl. 2 Rámcové dohody a v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 1 vzoru Smlouvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.12.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  17.12.2021

Další podobné zakázky:

Název zakázky
DS č. 27_Poskytnutí odborných kapacit pro realizaci projektu Sbírka právních předpisů place Celá Česká republika
Odborná podpora při správě, údržbě a opravách mostních objektů (oblast Morava) place Celá Česká republika
Rámcová smlouva pro rok 2022 – poradenství v oblasti daní a účetnictví pro Pk a spolupráce při přezkumu hospodaření obcí place Celá Česká republika
Předběžná tržní konzultace: Znalecký posudek na ocenění výše nájemného a výše úhrad za zřízení služebností ve spojitosti s rozšiřováním infrastruktury podnikatelů, kteří zajišťují veřejnou komunikační síť nebo přiřazené prostředky. place Celá Česká republika
Poskytování technicko-obchodních služeb v Etiopské federativní demokratické republice place Celá Česká republika
Konzultační služby v oblasti rozvoje a testování algoritmu Euhpemia pro propojování denních trhů s elektřinou place Celá Česká republika
DS č. 28_Poskytnutí konzultačních služeb pro realizaci nezbytných úprav systémů státní správy place Celá Česká republika
Poradenství v oblasti veřejných zakázek place Celá Česká republika
DS č. 31_Poskytnutí konzultačních služeb pro realizaci nezbytných úprav systémů státní správy place Celá Česká republika
RD „Poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC)“ MINITENDR č. 2 place Celá Česká republika