Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Doplnění závor na přejezdu P330 v km 0,078 trati Aš - Hranice v Čechách""Doplnění závor na přejezdu P333 v km 2,215 trati Aš - Hranice v Čechách"


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti Projekty a studie

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem díla (souboru staveb) je zpracování Projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a vypracování Projektové dokumentace pro provádění stavby pro stavby „Doplnění závor na přejezdu P330 v km 0,078 trati Aš – Hranice v Čechách“ a „Doplnění závor na přejezdu P333 v km 2,215 trati Aš – Hranice v Čechách“ v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění. Součástí dokumentace bude vypracování hodnocení ekonomické efektivnosti, činnost koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci dle zadávacích podmínek Objednatele. Dokumentace bude obsahovat všechny náležitosti a bude zpracována za účelem získání společného povolení v podrobnostech pro zadání výběru zhotovitele stavby na realizaci (zpracování DVZS a návrh specifikací pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovaná v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (včetně všeobecného objektu a oceněného i neoceněného soupisu prací). Zhotovitel zároveň zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů (geotechnických, geologických atd). Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 13.11.2020 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.