Veřená zakázka

Domov pro seniory Burešov, p.o. – záchytný systém a pochozí lávky v prostoru šikmé střechy

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklidStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby Opravy, revize a servis
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba budov
CPV kódy:
45261900-3 - Opravy a údržba střech
Popis:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou práce spočívající v provedení kompletní instalaci střešních nášlapů, pochozích lávek, žebříků, záchytného a zádržného bodového systému v prostoru šikmé střechy budovy Domova pro seniory Burešov. Realizace bude probíhat za plného provozu uživatele objektu. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Návrhu smlouvy o dílo a příloze č. 5 zadávací dokumentace – Technické podklady včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Podkladem pro vypracování nabídky je soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zpracovaný Ing. Vladimírem Juráněm, IČO: 09664386 a další dokumenty, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace. Zadavatel nepřipouští podání nabídky pouze na část veřejné zakázky. Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu ust. § 35 zákona. Plnění, jež je předmětem zadávané veřejné zakázky, tvoří z pohledu zadavatele a jeho nároků na efektivitu a návaznost činností, včetně komplexnosti výstupů, jeden funkční celek.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    22.02.2024