Veřená zakázka

Dodávky ochranných trubek HDPE a příslušenství

Druh zadávacího řízení:
Jednací řízení s uveřejněním
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
44164000-7 - Opláštění a ochranné trubky
Popis:

S ohledem na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky jde o nadlimitní veřejnou zakázku a bude postupováno dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ). Zadání v jednacím řízení s uveřejněním umožňuje po předložení nabídek dále optimalizovat cenu veřejné zakázky. Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění ochranných trubek HDPE vč. příslušenství pro telekomunikace s vybraným dodavatelem/dodavateli pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu trubek HDPE zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 4 let. Zakázka není rozdělena na Části.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    22.06.2023