Veřená zakázka

DODÁVKY IZOLOVANÝCH VODIČŮ NN (AXS) S XLPE IZOLACÍ

Druh zadávacího řízení:
Jednací řízení s uveřejněním
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
31320000-5 - Kabely pro distribuci elektrické energie
Popis:

Předmětem sektorové veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek Izolovaných vodičů NN s XLPE izolací s vybranými dodavateli pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu izolovaných vodičů NN, zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní bude postupováno dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Výsledkem sektorové veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním je uzavření Rámcové dohody o dodávkách zboží na 48 měsíců s vybranými třemi dodavateli s nejnižší cenovou nabídkou za modelový případ. Následně bude postupováno dle § 132 odstavec 3) zákona (tj. zadávání veřejných zakázek na základě rámcové dohody postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody). Plnění dle Kupní smlouvy bude na základě Dílčí smlouvy (objednávky).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    08.08.2022