Veřená zakázka

DODÁVKY BETONOVÝCH SLOUPŮ

Číslo ve věstníku:
Z2022-023311
Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
44212226-9 - Sloupy elektrického vedení
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění betonových sloupů s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách této komodity pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 07/2023 - 06/2031. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní bude postupováno dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Výsledkem bude uzavření rámcové dohody na 96 měsíců s vybranými čtyřmi uchazeči a následně bude postupováno dle §132 odst.3 ZZVZ postupem s obnovením soutěže a budou uzavřeny dvě kupní smlouvy. Plnění dle kupní smlouvy proběhne na základě dílčí smlouvy - objednávky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  20.06.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  22.07.2022