Veřená zakázka

Dodávka vybavení stavební čety pro společnost BS1 s.r.o.

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
43300000-6 - Stavební stroje a zařízení
Popis:

Popis předmětu zakázky: Předmětem zakázky je dodávka tří shodných souborů vybavení pro stavební četu. Tyto soubory se skládají z těchto položek: 1. Vibrační deska 2. Elektrocentrála 3. Hutnící pěch 4. Příkopový váleček 5. Kalové čerpadlo – elektrické – 2 kusy 6. Kalové čerpadlo – motorové – 2 kusy 7. Rozbrušovací motorová pila – 2 kusy Podrobný popis jednotlivých položek je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky. Lhůta a místo pro podání nabídky: Lhůta pro podání nabídek končí dne 6. 5. 2021 v 15:00 hod. Adresa pro doručování nabídek je SVI AJAK services s.r.o., Palackého třída 283, 288 02 Nymburk. Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa: Kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová Telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201 E-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz Předpokládaná hodnota zakázky je 3.360.990,- Kč bez DPH. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Nabídky se podávají v českém jazyce. Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  20.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  06.05.2021